Logo MockIT na ciemnym tle.
Umów rozmowę
Blog
Zaloguj się
Logo MockIT na ciemnym tle.

Certyfikaty z rozmów

W CV można wpisać wszystko... udowodnij pracodawcom, że naprawdę posiadasz opisywane umiejętności!
Logo MockIT na białym tle.
[Twoje imię i nazwisko]
ukończył rozmowę techniczną MockIT z ogólnym wynikiem 88%

Technologia:

Java

Subtechnologie:

Spring, Hibernate, Bazy SQL

Poziom:

Junior

Projekty i doświadczenie:

90%

Umiejętności techniczne:

90%

Rozwiązywanie problemów:

90%

Komunikacja:

80%

Wydany dnia: 22.06.2024Identyfikator certyfikatu: 9a06d68d-8c52-455c-90d5-ccff1638757e
Certyfikat z rozmowy MockIT przypięty do profilu na LinkedIn.

- CEL CERTYFIKATU MOCKIT

Uwiarygodnij informacje ze swojego CV

Informacje w CV są ważne. Jednak do momentu odbycia rozmowy rekrutacyjnej pracodawca nie może być pewny absolutnie żadnej z nich. Nasz certyfikat gwarantuje, że twoje umiejętności są zweryfikowane i stoją na odpowiednim poziomie.

Wyróżnij się na tle konkurencji w walce o pracę w IT

Certyfikat pomoże Ci już na etapie selekcji kandydatów. Pracodawca, mając dostęp do certyfikatu zyskuje dodatkowe informacje o twoich umiejętnościach technicznych i komunikacyjnych. Zweryfikowanych nie przez Twojego znajomego na LinkedIn ale niezależnego programistę pracującego w MockIT.

≥70%

Zasady przyznawania certyfikatu

70% to minimalny wynik końcowy jaki musi przyznać Ci rekruter abyś otrzymał certyfikat. Na tę ocenę składają się wyniki z każdej sekcji w Twoim raporcie z feedbackiem. Każda z nich ma różną wagę:
  • Projekty i doświadczenie - 2

  • Umiejętności techniczne - 3

  • Rozwiązywanie problemów - 3

  • Komunikacja - 2

© 2024 MockIT